REGULAMIN

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Sprzedawce oraz która zaakceptowała Regulamin.
 2. Operator Płatności – system płatności Przelewy24.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.moniakubiak.pl/regulamin.
 4. Sprzedawca – Monika Kubiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Monika Kubiak – logopeda i arteterapeuta”, ul. Ossowska 82E/1, 05-220 Zielonka, NIP: 5341264501, nr konta bankowego: 2611 6022 0200 0000 0316 1806 63.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Zakres działalności – sprzedaż wysyłkowa z wykorzystaniem strony internetowej www.moniakubiak.pl.
 2. Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 3. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – paragon.
 4. Przed złożeniem zamówienia Kupujący musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie w momencie składania zamówienia.

§ 3 Formy płatności

 1. Przedpłata – przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.
 2. Z wykorzystaniem Operatora Płatności. Kupujący w tym przypadku akceptuje również regulamin Operatora Płatności, który jest dostępny na stronie www.przelewy24.pl/regulamin.

§ 4 Reklamacje

 1. Reklamacja Kupującego może być zgłoszona w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres listy@moniakubiak.pl lub w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

§ 5 Odsąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  • w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, które dostarczane są osobno.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący przed upływem tego terminu wysłał odpowiednie oświadczenie na adres listy@moniakubiak.pl.
 3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci Kupującemu dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od Sprzedawcy do Kupującego. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi Kupujący.
 6. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.