DYPLOMY I CERTYFIKATY

Proszę Państwa,
dwa i pół roku temu zostałam szczęśliwą mężatką, dlatego wcześniejsze dyplomy i certyfikaty są wystawiona na nazwisko Monika Maciejewska.

Monika Kubiak

Uniwersytet Warszawski - Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - Świdectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
Zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach - "Świadomość ciała, głosu i emocji podstawą dobrej komunikacji"
Zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach - "Zadbaj o swój głos"
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach - "Doskonal swój głos"
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - zaświadczenie uczestnictwa w seminarium - "Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu"
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu - "Warsztat pracy logopedy"
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu - "Uzuzykalnianie dzieci metodą Carla Orffa"
Zaświadczenie uzyskania kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku arteterapeuty
Zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach muzyczno-teatralnych
Certyfikat uczestnictwa w warsztatach - "Praktyczne zastosowanie muzykoterapii w pracy z dziećmi i z młodzieżą na różnym etapie rozwoju"
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu - "Terapia manualna w logopedii"
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu - "Logorytmika dla Smyka"
Zaświadczenie uczestnictwa w konferencji - "Bajkoterapia, muzykoterapia i arteterapia w zakresie sztuk plastycznych w pracy z dziećmi"
Zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach - "Choreoterapia w pracy z dziećmi i z młodzieżą"
Zaświadczenie uczestnictwa w konferencji - "Wieloaspektowość w logopedii - wyzwania XXI wieku. Niepłynność mowy, opóźniony rozwój mowy, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego"